Om tidskriften

Palliativ Vård är Sveriges enda tidskrift för och av alla som arbetar med palliativ vård. Förhoppningen är att även närstående och beslutsfattare ska nås av och uppskatta tidskriften.

En tidskrift för alla

Tidskriften Palliativ Vård är multiprofessionell och ska vara lika läsvärd för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som för socionomer, fysio- och arbetsterapeuter, dietister och personal i sjukhuskyrkor. Den kommer ut med fyra pappersnummer per år och sedan 2021 regelbundet på webben.

Tidskriftens syfte är bland annat att:

  • lyfta fram den bredd, komplexitet och spetskompetens som kännetecknar palliativ vård.
  • arbeta för att god palliativ vård ska vara lika självklar som annan vård, exempelvis förlossningsvården.
  • spegla ett multiprofessionellt sätt att arbeta, ge exempel på nya forskningsrön, beskriva patientfall och förmedla nyheter från NRPV:s medlemsföreningar.
  • bidra till ett allmänt ökat intresse för palliativ vård samt nå även personer som inte enbart arbetar med patienter i ett palliativt sjukdomsskede.

 

Föreningen som står bakom

Tidskriften ges ut av Nationella Rådet för Palliativ Vård – NRPV. Det är en ideell förening bestående av samtliga professionsföreningar/-nätverk med ett specifikt intresse för palliativ vård. Om du vill veta mer om de olika professionsföreningarna/-nätverken 

NRPV:s uppgift och mål är att verka för en förbättrad palliativ vård i hela landet enligt WHO:s och IAHPC:s definitioner. Nationella Rådet är ett nationellt forum för utbyte av idéer och information i frågor som rör palliativ vård och ska identifiera områden där palliativ vård behövs, uppmärksamma dessa och initiera förbättring.

Föreningen ägnar sig också åt informationsspridning om palliativ vård till professionella och allmänheten samt deltar i samhällsdebatten inom det palliativa området.

Nationella Rådet arbetar även med att påtala behoven av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter samt utgöra remissinstans för dessa.

NRPV stöttar palliativa organisationer och föreningar i Sverige samt driver ett register över palliativa verksamheter, Palliativguiden.se.  Dessutom ska föreningen stödja utvecklingen av standarder för palliativ vård i Sverige och samarbeta och samverka med organisationer med likartade mål i Europa och resten av världen. Läs mer om NRPV

 

Prenumerera!

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och en prenumeration kostar 300 kr. Skriv till prenumeration@nrpv.se och uppge för- och efternamn, adress samt postnummer och postadress dit tidningen ska skickas. Ange också fakturaadress (med kostnadsställe/referensnummer) om den skiljer sig från leveransadressen.

Det finns även möjlighet för din verksamhet att teckna en stödprenumeration. Den ger tre exemplar av tidskriftens alla nummer under ett år. Dessutom får ni utan extra kostnad en jobbannons med webblänk när er verksamhet framöver söker medarbetare. Priset är endast 975 kronor/år

2024 Copyright - Nationella Rådet för Palliativ Vård
logo-nationella

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy. Vi samlar bara besöksstatistik. Vi lämnar inte ut någon information till tredje part eller på annat sätt använder datan för marknadsföring gentemot dig som person.