Tidskriften för palliativ vård i Sverige

”Vår ram är mer töjbar än andra verksamheters”

Serie: Skåne – palliativ specialistvård under ett paraply Sedan hösten 2020 är den specialiserade palliativa vården i Region Skåne ett…

”Varje team tar hand om alla tre vårdformerna”

Serie: Skåne – palliativ specialistvård under ett paraply Sedan hösten 2020 är den specialiserade palliativa vården i Region Skåne ett…

”Vi lär känna patienterna tidigt och de lär känna oss”

Serie: Skåne – palliativ specialistvård under ett paraply Sedan hösten 2020 är den specialiserade palliativa vården i Region Skåne ett…

”Jag kunde inte prata med Jörgen om att han skulle dö”

Räcker det att vårdpersonal frågar barn till en döende förälder om de har några frågor? Det tycker inte Annika Finnermark,…

Samtalen som inte äger rum

Det hålls mängder av samtal om allvarliga tillstånd varje dag runt om i Sverige utan stor dramatik. Omtumlande för patienter…

Sista hjälpen – den första kursen

En halvdag med utbildning om döden, döendet och sorg, för alla som vill – helt gratis. Det erbjuds sedan i…

Palliativa ombud – viktiga men ofta underutnyttjade

På flera håll i landet utbildas personal från särskilda boenden till palliativa ombud. Tanken är att dessa sedan ska sprida…

Få dör ensamma i särskilt boende

Inom palliativ vård har det sedan länge setts som en kvalitetsfaktor att inte behöva dö ensam. Liksom man i barnmorskedebatten…

Profilen: Christina Lindström

Tid att lyssna och tid att ge av sin närvaro. Det är nycklarna till god vård och till ett gott…

Vårdprogrammet – så funkar det!

Den tredje reviderade upplagan av Nationellt vårdprogram för palliativ vård är helt digital. Målet är ett dokument som är lätt…

2022 Copyright - Nationella Rådet för Palliativ Vård
logo-nationella

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy. Vi samlar bara besöksstatistik. Vi lämnar inte ut någon information till tredje part eller på annat sätt använder datan för marknadsföring gentemot dig som person.